تمام مدلها

اطلاعات فنی

ضخامت (mm) ۳
ضخامت لایه رویی (mm) ۰/۵
ابعاد (cm) ۹۱ * ۱۵
سطح قابل پوشش هر بسته ۳/۳۴
مقاومت نوری ≥ ۶

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.