تمام مدلها

اطلاعات فنی

 

طبقه بندی پر تردد EN 685
ضخامت لایۀ رویی به میلیمتر ۰/۱۲ EN 429
ضخامت به میلیمتر ۰/۹۲ EN 428
وزن کل (گرم/مترمربع) ۱۵۰۰ EN 430
ثبات ابعاد ≤ ۰/۸ % EN 434
مقاومت پیچی (میلیمتر) ≤ ۲ EN 434
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) میانگین ۰/۰۳ EN 433
کاهش صدا (دسی بل) ۰/۰۵ EN ISO 354
قدرت درز جوش ≥ ۱۵۰ DIN 52612
مقاومت در برابر آتش B2 EN ISO 13501-1
مقاومت در برابر نور ≥ ۶ EN ISO 105-B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت خوب EN 423
مقاومت در برابر باکتری ها و انگلها ضدعفونی شده (استریل) DIN EN ISO 846-A/C
تعداد رنگ ۱۸ رنگ
بصورت رول عرض ۲ متر EN 426

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.