تمام مدلها

اطلاعات فنی

طبقه بندی ۳۴-۴۳ EN 685
ضخامت (mm) ۲ EN 428
وزن کل (گرم/مترمربع) ۳۲۰۰ EN 430
ضخامت لایه رویی (mm) ۰/۹۰ EN 429
ثبات ابعاد ≤ %۰/۰۱۰ EN 434
تقویت شده با پلی یورتان Top Clean XP
مقاومت سایشی (میلیمتر مربع) ≥ ۰/۰۵ EN 660- 1
میزان فرورفتگی (mm) میانگین ۰/۰۳ EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی قابل قبول EN 425
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) <2 KV , 10 ≥ R1 Ω EN 1815
مقاومت گرمایش از کف مناسب
کاهش صدای ضربه (db) میانگین ۴ EN ISO 717/2
مقاومت نوری ≥ ۶ EN ISO 105-B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت بسیار خوب EN 423
مقاومت در برابر انتقال گرما (KW/m²) ۰/۰۳ EN 12524
مقاومت در برابر لغزش R9 DIN 51130
بصورت رول عرض ۲ متر EN 426
گرمایش از کف حداکثر ۲۷ C° EN 1081
مقاومت در برابر باکتری و میکروب رشدی دیده نشده DIN EN ISO 846

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.