تمام مدلها

اطلاعات فنی

 

 

 

 

طبقه بندی مصرف استاندارد ۳۳- اماکن پرتردد EN 685
قطر ۲ میلیمتر EN 428
ابعاد ۵۰۰ * ۵۰۰ میلیمتر
۶۰۰ * ۶۰۰ میلیمتر
EN 430
وزن ۱/۴ کیلوگرم در متر مربع EN 427
مقاومت الکتریکی ۵۰۰۰ مگا اهم
مقومت حجمی
BS 2050
مقاومت الکتریکی ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ مگا اهم
مقومت سطحی
BS 2050
مقاومت در برابر آتش B1
به سختی مشتعل میشود
DIN 4102
انتقال حرارت W/cm2 0/69 DIN 51612
مقاومت سایشی M
ΔL < 0/0400 mm
EN 660-1
فرورفتگی M
ΔL < 0/04 mm
EN 433
اثر چرخ صندلی گردان اثری مشاهده نمیشود EN 425
مقاومت رنگ در برابر نور ۵-۶ ISO 105 BO2
مقاومت در برابر مواد شیمیایی در برابر مواد مختلف مقاومت دارد ISO 140/ISO 717
مقاومت و ثبات ابعاد در برابر حرارت %۰/۱۵ > EN 434
عایق صدا حدود ۲ دسی بل ISO 140/ISO 717

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.