تمام مدلها

اطلاعات فنی

 

 

 

نوع کفپوش کانداکتیو EN 649
طبقه بندی صنعتی ۴۳ – عمومی ۳۴ EN 685
تقویت شده با پلی پرتان بله
ضخامت به میلیمتر ۲ EN 428
وزن کل (گرم/متر مربع) ۲۹۵۰ EN 430
ثبات ابعاد < 0/40 % EN 434
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) < 0/4 % EN 660:part2
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) میانگین ۰/۰۳ EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی قابل قبول EN 425
عایق الکتریکی (اهم) R ≤ ۵ * ۱۰۴ VDE 0100: part 600
مقاومت الکتریکی R ≤ ۵, ۶۴≤R≤۱۰۶ EN 1081
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) < 2KV EN 1815
مقاومت در برابر آتش B1 EN ISO 13501-1
مقاومت نوری ≥۶ EN ISO 105-B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت بسیار خوب EN 423
مقاومت در برابر باکتری و انگلها رشدی دیده نشده DIN EN ISO 846-A/C
مقاومت در برابر لغزش R9 DIN 51130
آزمایش اتاق تمیز Class A ASTM F24F51
تعداد رنگ ۱۴ رنگ EN 13893
بصورت رول عرض ۲ متر EN 426

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.