تمام مدلها

اطلاعات فنی

ضخامت به میلیمتر ۲٫۸ KSM3802
ضخامت لایه رویی (mm) ۰٫۷ KSM3802
استحکام کششی (L) ۱۰٫۰ KSM3507
استحکام کششی (W) ۹٫۸ KSM3507
میزان افزایش طول (L) ۱٫۷۵ % KSM3006
میزان افزایش طول (W) ۱٫۴۵ % KSM3006
میزان فرورفتگی به میلیمتر (۲۰) ۰٫۸ KSM3802
میزان فرورفتگی به میلیمتر (۴۵) ۱ KSM3802
فرورفتگی باقیمانده ۷% KSM3802
ثبات ابعاد (W) ۰٫۰۱ % KSM3802
ثبات ابعاد (L) ۰٫۰۶ % KSM3802
مقاومت سایشی (mg) ۳۸ ASTMD4060
مقاومت سایشی (mm) ۰/۰۱ ASTMD4060
میزان کاهش وزن در برابر گرما ۰٫۱ % KSM3802
مقاومت در برابر مواد شیمیایی قابل قبول KSM3506
آنتی باکتریال ۹۹٫۹۹ % FC-TM-20.19

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.