تمام مدلها

اطلاعات فنی

(mm) ضخامت 3 مقاومت نوری ≥ 6
ضخامت لایه رویی (mm) 0/20 مقاومت فرو رفتگی < 0/05
(g/m2) وزن کلی 3590 ابعاد 15/03 * 91/15
حداکثر میزان تغییر ابعاد ± 0/1

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.