تمام مدلها

اطلاعات فنی

(mm) ضخامت ۲ مقاومت نوری ≥ ۶
ضخامت لایه رویی (mm) ۰/۱۵ مقاومت فرو رفتگی < 0/05
(g/m2) وزن کلی ۳۵۹۰ ابعاد ۱۵/۰۳ * ۹۱/۱۵
حداکثر میزان تغییر ابعاد ± ۰/۱

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.