تمام مدلها

اطلاعات فنی

ابعاد به میلیمتر 1212 * 195 * 8 سطح قابل پوشش هر  بسته 1/60 کلاس استفاده AC4
گرمایش از کف حداکثر 27 C° مقاومت نوری ≥ 6 مقاومت در برابر انتقال  گرما Grade 5
مقاومت در برابر چرخ صندلی اثری مشاهده نشد وزن کلی (g/m²) 11000 کاهش صدای ضربه +4db
ضخامت به میلیمتر 12 مقاومت در برابر لرزش DS

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.