تمام مدلها

اطلاعات فنی

ابعاد به میلیمتر 1212 * 195 * 8 سطح قابل پوشش هر بسته 2/36 کلاس استفاده AC3
گرمایش از کف حداکثر 27 C° مقاومت نوری ≥ 6 مقاومت در برابر انتقال  گرما 0/70
مقاومت در برابر چرخ صندلی اثری مشاهده نشد وزن کلی (g/m²) 7700 کاهش صدای ضربه +4db

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.