تمام مدلها

اطلاعات فنی

(mm) ضخامت 1/6 (m) عرض 2 (m) طول 20

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.