تمام مدلها

اطلاعات فنی

(mm) ضخامت ۵ استاندارد ورزشی دارد مقاومت سایشی ۰/۲
(m) عرض رول ۲ (m/s) برگشت پدیری توپ ۰/۵۵ مقاومت رنگ در برابر نور ۶
(mm) ضخامت لایه رویی حداقل ۰/۷ ثبات ابعاد ± ۰/۲ مقاومت در برابر آتش سوزی M3
(g/m²) وزن ۳۰۰۰ (mm) میزان فرورفتگی ۰/۳۵ مقاومت شیمیایی بدون تغییر
مقاومت لایه رویی در برابر پوسته شدن از طول و عرض ۵۰ دارد مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.